Varför inte e-cigg?

Ja, varför inte en e-cigarett? E-cigaretterna innehåller så mycket färre skadliga ämnen. Kan e-ciggarna till och med rädda liv? Ja ,det tror Karl Erik Lund från Statens institut for rusmiddelforsking (SIRUS) till den norska motsvarigheten till sjukvårdsupplysningen. Han berättar att de genom olika folkhäloskampanjer har försökt få ner antalet rökare i hela 50 år, som inte riktigt har fungerat. På området ser han forskning som visar att e-cigaretterna har större effekt än andra nikotinalternativ har fungerat som substitut för rökare. Alltså, det är mycket lättare för en rökare att gå över till en e-cigg än till nikotintuggummi, eller nikotinplåster. Och det är en positiv utveckling, enligt honom.

Blir man helt fri från cigaretter?

Svaret på frågan är tudelad; ja, eftersom man slutar röka de farliga, vanliga cigaretterna. Nej, eftersom man fortfarande "röker" och får i sig nikotin. Däremot får man i sig mindre mängd gifter. Jämför 3000 olika gifter som tjära, arsenik, bensen, kadmium, formaldehyd, poplium, krom, nitrosaminer, ammoniak, kolmonoxid (som du får i avgaser från bilar), akrolein, acetaldehyd, nickel, bly och så vidare - mot att få i dig vattenånga och glycerin i e-cigaretter. Ja då tycker jag svaret är givet. Vad vill du inte ha i dig? Att fortsätta röka är som att långsamt ta livet av sig.

Röka EQCigs är ett mindre farligt alternativ

Väljer du EQCigs får du mer hälsosamma vanor men fortsätter ändå med samma vanor, vilket kan vara en mindre svår förändring mot att sluta röka helt och hållet. På eqcigs.se, eller på den norska motsvarigheten eqcigs.no kan du i lugn och ro välja dina e-cigaretter, du kan välja smak på den e-juice (det som bildar vattenånga) som du önskar. Du kan välja design och färg och form på din e-cigarett. Lycka till med att förändra till bättre vanor.

16 Sep 2017