Smart att använda sig av en inverter

En bra pryl det är en inverter. Antingen kan man satsa på att ha enbart en inverter, läs mer här, eller så kan man satsa på ett inverterelverk, så får man två bra saker i ett. Inverter kallas även för växelriktare, omvandlare, converter och omformare. Om man är ute och campar kan det vara bra att ha en sån här grej. Det går nämligen att ta en inverter och koppla den till bilens batteri. Den omvandlar då strömmen så att den går använda för att ladda mobilen, brygga kaffe meer mera. Man kan ha en fristående modell eller lägga in en sådan direkt i eluttagen i husbilen till exempel.

Bra att alltid ha ström

Med en inverter och ett bilbatteri kommer du långt. Du kan även satsa på ett elverk med en inverter om du vill. Det är bra att alltid ha med sig ström. Särskilt om du inte campar på en campingplats. De har ju el att ge dig, men stannar du ute någonstans där det inte finns uttag kan det vara bra att fixa elen på egen hand. 

En inverter är en enhet som kan förvandla ett batteris likström till att bli växelström. Batteriets ström görs om så att det blir samma sorts el som annars finns i vägguttag. Det gör att du kan ta bilens batteri, sätta en inverter på den och sedan använda strömmen som kommer ut för att göra det du behöver göra som kräver el.

29 Mar 2021