Gå rätt väg för att undvika konkurs

Många gånger när företag startas, så går man för snabbt fram, man har inte en bra affärsplan eller så har man missat viktiga delar som sedan leder till att man inte klarar av företaget och ekonomin. För att undvika ekonomiska missar så är det en mycket god idé att se över sin bokföring. Det finns två vägar att gå, antingen sköter du din egen bokföring, eller så anlitar du en redovisningsbyrå som gör det åt dig. De flesta småföretagare väljer att själva bokföra och redovisa via olika program, men har du utrymme i din budget, så är det bra att ha en revisor, som ser till att allt blir rätt och att du inte missar något av största vikt för dig och ditt företag.

Se över dina försäkringar

Det är inte ovanligt att en oförutsedd händelse i företaget leder till att det går i konkurs, särskilt om man inte har sett till att ha en företagsförsäkring. Att se till att ha en företagsförsäkring är ett bra sätt att skydda dig och ditt företag på om det händer något. Med en företagsförsäkring kan du få ekonomisk hjälp vid skada på egendom, ekonomisk kompensation vid inkomstbortfall, betalar för dig om du ansvarar för att något skett något annan, samt att den ger ekonomisk ersättning vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och pensionering. Så i grund och botten, se över din ekonomiska situation, med hjälp av bra bokföring och ha rätt typ av företagsförsäkring.

5 Feb 2017