Då du behöver redovisning!

Är du i behov av någon som kan redovisning Uppsala? Eller en fullskalig redovisningsbyrå som kan göra allt från att dokumentera kvitton, fakturor till bokslut Uppsala? Då bör du anlita Wiklands revisionsbyrå.

Tänk att det finns passionerade revisorer!

Här hittar du nio engagerade medarbetare som tycker om redovisning och revision. Flera av dem har jobbat länge i branschen och har därför lång erfarenhet inom sin bransch. Om du anlitar dem är de måna om att du som företagare ska ha god inblick och kunskap om ditt eget företag. Om du har det, har du en bra konkurrenskraft.

Man kan outsourca till dem också

Om du så önskar kan du outsourca hela din ekonomifunktion, till dem, då tar de hand om allt som har med det att göra. I så fall använder de sig av Visma administrationsprogram för din löpande redovisning, så att du ska kunna ta del av din redovisning på nätet och utföra vissa funktioner själv, som till exempel dig egen fakturering. Bra, va?

17 Sep 2017