Vad är CAD?

Man hör ofta att folk i branschen pratar om CAD och de flesta vet att det är en typ av program som används för att skapa tredimensionella bilder av något. Men vad är CAD egentligen, och hur kan man dra nytta av det? 

CAD står för Computer-aided design eller datorstödd konstruktion på svenska. Det är ett verktyg som skapade redan på 60-talet för att hjälpa ingenjörer och arkitekter och sedan 70-talet har det varit en del av vår vardag. 

Olika användningsområden

CAD är ett utmärkt verktyg då man kan skapa något som in i minsta detalj ser ut exakt så som slutresultatet sedan blir. Det används inom:

  • Tillverkningsindustrin: När en ny produkt ska skapas är det alltid smart att först göra den i CAD så man ser exakt hur den kommer att se ut. Det kan man sedan använda för att skapa en ritning och en konstruktionsinstruktion. 
  • Husbyggnation: Cad program används också inom huskonstruktion. En stor fördel att skapa ett hus med CAD är att man kan återanvända olika element och man kan göra stora förändringar i design utan att det tar lång tid. 
  • Sjukvården: När proteser av olika slag ska tillverkas är CAD en enorm fördel. man skannar in den kroppsdel där protesen ska användas och sedan skapar man en modell i 3D från vilken man sedan skapar själva protesen. 

Utan CAD program hade allting tagit mycket längre tid, och kostnaderna hade blivit enorma. Ett bra verktyg som spar både tid och pengar. 

24 aug 2021